Info
Hlasujte >>
Chcete aby sme Vás kontaktovali pred odoslaním zásielky?
Iba v prípade komplikácii
25.78%, (27336)
Vždy pred odoslaním telefonicky
20.11%, (21318)
Netreba, odoslať čím skôr. Stačí info o odoslaní
18.43%, (19541)
Vždy pred odoslaním emailom
18.10%, (19186)
Vždy pred odoslaním, je jedno ako
17.58%, (18636)
Spolu hlasovalo: 106017
Z tohto počítača sa už hlasovalo
Aký alarm Vás najviac zaujíma?
Lacný
11.98% (16429)
Dodatočný immobilizér
8.91% (12219)
Vyhľadávanie cez satelit
8.91% (12213)
Značkový
8.90% (12210)
Nechám si poradiť montážnym strediskom
8.84% (12117)
Podľa recenzii
8.84% (12117)
GSM alarm
8.81% (12087)
Dvojcestný ( s pagerom)
8.76% (12011)
Mechanické zabezpečenie
8.74% (11991)
Skrytý vypínač
8.71% (11945)
Kašlem na všetko auto mám poistené
8.59% (11781)
Spolu hlasovalo: 137120
Ďakujeme, že sa zúčastňujete ankety
Čo preferujete pri nákupe?
Cenu
12.18%, (16147)
Históriu predajcu
10.26%, (13593)
Odporúčanie známych
10.26%, (13593)
Prístup predajcu
10.26%, (13593)
Recenzie
10.26%, (13593)
Značku
9.53%, (12632)
Podrobnosť informácii
9.49%, (12576)
Vzhľad
9.31%, (12334)
Akcia (prípadne výpredaj)
9.24%, (12245)
Dostupnosť
9.23%, (12229)
Spolu hlasovalo: 132535
Z tohto počítača sa už hlasovalo
Reklamní partneri
Zaujímavé odkazy
Pri nákupe nad 100€ v maloobchodnýchcenách poskytujeme dopravu zadarmo. Tento spôsob dopravy sa zobrazí v ponuke poprekročení hodnoty objednávky nad 100€. Neplatí na akciové položky a položkyvýpredaja.K nákupu nad200€ v maloobchodných cenách (mimo akcií a položiek výpredaja) vám pribalímemalú pozornosť
Budeme radi ak otestujete aj našu stránku vo výstavbe: www.omegasecurity.sk
Obchodné podmienkyVŠEOBECNÉOBCHODNÉ PODMIENKY AUTOOMEGA, s. r. o.

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosťAUTOOMEGA, s. r. o. so sídlom Struhy 1413, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 36 699 578, zapísanáv Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 18259/L.

 

·       Tovarje možné vyberať prehliadaním katalógu na našej webovej stránkewww.autoomega.sk, s pomocou operátora na linke 0948 283 383 (po – pia8.00 – 14.00 h) alebo v našej kamennej predajni. Kúpna zmluva, na základektorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základezáväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považujepotvrdenie telefonicky, prípadne e-mailom. Kontakt nutný k potvrdeniuobjednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínudodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť)je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienokdohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavneobsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovara prepravu, spôsob a termín doručenia.

·       Priobjednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

-         Aknakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváranízmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,zamestnania alebo povolania, uveďte meno, priezvisko a adresu. Súčasneuveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

-         Aknakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiežobchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.

Od novýchodberateľov požadujeme vyplniť registračný formulár. Po prihlásení sa so svojimmenom a heslom máte možnosť editovať si svoj profil (kontaktné údaje,svoje inzeráty, prezerať zadané objednávky, zadávať a kontrolovať stavreklamácií).

Koncový zákazník si vyberie možnosť registráciekoncového zákazníka pre nákup tovaru pre vlastnú potrebu. Po vyplnení údajov sizvoľte ľubovoľné prihlasovacie meno a heslo. Koncový zákazník môže vyplniťregistračný formulár aj na konci objednávky po vybraní tovaru.

Firemní zákazníci, ktorí chcú nakúpiť tovar na ďalšípredaj alebo na firmu, registrujú sa ako veľkoobchodný partner pre nákup tovaruna ďalší predaj. Po potvrdení registrácie z našej strany vám zašlemeprihlasovacie údaje na uvedený e-mail (zvyčajne do 24 hodín). Po prihlásení savám zobrazia v sprístupnených sekciách (podľa výpisu zo živnostenskéhoregistra) ceny s DPH aj bez DPH. V sekciách mimo vášho zamerania savám budú naďalej zobrazovať koncové ceny s DPH. Pre nákup tovaru z nesprístupnenejsekcie je potrebný kontakt e-mailom pre ocenenie vo veľkoobchodných cenách (zobjednávky v takom prípade by malo byť zrejmé, že sa jedná o nákuptovaru nie pre vlastnú potrebu). Pre sprístupnenie sekcie zabezpečovaciatechnika je potrené doložiť LICENCIU na poskytovanie technickej službypotrebnej k predaju a montáži zabezpečovacej techniky. S každýmveľkoobchodným partnerom si firma AUTOOMEGA, s. r. o. dohodne individuálneobchodné a platobné podmienky.

UPOZORNENIE: Firemní zákazníci sa musia pred nákupomtovaru vždy najskôr prihlásiť. Ak už je nejaký tovar v košíku, nie jemožné sa prihlásiť. Získané dodatočné zľavy z cien (odberové, reklamné) sanezobrazujú priamo v košíku, ale budú vám pridelené po skontrolovaní vofakturácii. Pri telefonickom overovaní objednávky z našej strany si toviete vždy prekonzultovať.

·       Pri platbe vopredposkytujeme zľavu na prepravnom – nižšie uvedené ceny bez dobierkovýchpríplatkov. Platbu je možné realizovať až na základe zálohovej faktúry,z ktorej sa dozviete číslo účtu a variabilný symbol (údaje potrebnépri úhrade, aby bola platba riadne a včas identifikovaná). Zálohováfaktúra vám bude zaslaná e-mailom. Po pripísaní platby na náš účet bude tovarvyexpedovaný do troch pracovných dní.

·       Všetky  uvedené zľavy neplatia pri produktochs označením AKCIA alebo Bez možnosti ďalších zliav. Priproduktoch s označením AKCIA platí akciová cena do vypredania zvýhodnenýchzásob (preto sa môže stať, že v čase objednania už bol daný produktrezervovaný v akciovej cene v skoršej objednávke). V prípadecenových nezrovnalosti sa zaväzujeme Vás pred odoslaním zásielky najskôrinformovať a konzultovať ďalší postup.

·       Priobjednávkach s hodnotou nad 100 €s DPH v maloobchodných cenách je výška prepravného 0,01 €(akumulátory sú výnimkou, platia plné prepravné podmienky).

·       Sostálymi odberateľmi je možné dohodnúť individuálne ceny, príp. odber na faktúruso splatnosťou.

Každému MOCodberateľovi sa objednávky sčítavajú, tým si zvyšuje svoju zľavu. Po každejzrealizovanej objednávke má nárok na vyššiu zľavu. Po 10 objednávke už dosahujezľavu  10 % a to je zatiaľ maximum).

UPOZORNENIE: internetové ceny platia iba priobjednávkach cez e-shop! Priamo na predajnom mieste nemusia byť rovnaké ako nae-shope. Pre dodržanie internetovej cenyje nutné urobiť si objednávku cez e-shop.

·       Cenaprepravného

      Kuriérom SPS až do miestaurčenia (dodanie na druhý deň od vyexpedovania)

Zaúčtovaniezásielky je podľa jej celkovej hmotnosti bez ohľadu na počet balíkovv zásielke

 

Hmotnosť zásielky

Prepravné

Do 10 kg

7 €

Nad 10 kg

dohodou

 

V prípade, žechcete tovar zaslať na dobierku, je nutné k cene prepravy pripočítaťdobierkový príplatok: 1% z dobierkovej sumy. minimálne však 1€.

 

KuriéromGLS až do miesta určenia (dodanie 1 - 2 dni od vyexpedovania. Doručovanie ajv sobotu)

Účtovanie zásielkyje podľa hmotnosti jedného balíka. Ak sa tovar musí zabaliť do viacerýchbalíkov, cena sa znásobí počtom balíkov!!!

 

Hmotnosť zásielky

Prepravné

Do 10 kg

4,50 €

Nad 10 kg

dohodou

 

V prípade, žechcete tovar zaslať na dobierku, je nutné k cene prepravy pripočítaťdobierkový príplatok v sume: 1€

 

Preprava do Českej republiky

(len platba vopred,nie dobierkou, dodanie do 72 hodín od vyexpedovania

 

Hmotnosť zásielky

Prepravné pri platbe vopred

Do 10 kg

10 €

 

Preprava do Poľskej republiky

(len platba vopred,nie dobierkou, dodanie do 72 hodín od vyexpedovania

 

Hmotnosť zásielky

Prepravné pri platbe vopred

Do 10 kg

16 €

 

Servisné práce: zabezpečujememontáž a servis zabezpečovacích systémov, auto doplnkov, auto-hifi,výpočtovej a satelitnej techniky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.  Tieto obchodnépodmienky v znení platnom v deň uzavretia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnousúčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnúkúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodnýchpodmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnýmipodmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymiúpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

1.2.  Doplnkovou zmluvousa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorejkupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetomkúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebotreťou osobou na základe ich dohody.

1.3.  Zobrazená kúpnacena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorúprevádzkuje predávajúci zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenejplatným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravutovaru alebo iné voliteľné služby.

1.4.  Predávajúci sivyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvekinternetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci.Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny,bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

1.5.  V prípade, žepredávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisochSlovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodnýchpodmienkach, môže si kupujúci uplatniť svoje právo voči predávajúcemuprostredníctvom príslušného súdu.

2.Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.           Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasielakupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovejstránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnejzmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaruoznačeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejtoobjednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2.           Následne po odoslaní objednávky obdržíkupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie oprijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie o prijatí objednávky“).Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje informácie o názve a špecifikáciitovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovarua/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov aúdaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach,spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru prekupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu vobchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.

2.3.          Potvrdeniedoručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nieje však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.4.           Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresukupujúceho informáciu o úspešnom spracovaní internetového nákupu a že bolaobjednávka zaradená na spracovanie (ďalej len „akceptácia objednávky“).Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebopísomnej podobe kupujúcemu.

2.5.           Predávajúci jasným, jednoznačným,zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávkykupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných,platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a)     o hlavnýchvlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitémuprostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b)    o obchodnom menea sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho a v úvode týchto obchodných podmienok, ktoré súumiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c)     o telefónnomčísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontaktkupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho a v úvode týchtoobchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho,

d)    o adresepredávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby,podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v úvode týchto obchodných podmienok,ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,

e)     o celkovej cenetovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daníalebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiťvopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie,poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožnourčiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval napríslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f)     o platobnýchpodmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzujedodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania avybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval vpríslušných článkoch týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené napríslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

g)    o informácii opráve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe priuplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchto obchodnýchpodmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,

h)    o poskytnutí formuláruna odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 9 a v prílohe týchto obchodnýchpodmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenieod kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných podmienok, ktorésú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho

i)      o informácii, žeak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátenímtovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochranespotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvyuzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorovpredávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochranespotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnejzmluvy aj náklady na vrátenie tovaru,ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštyinformoval v čl. 9 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j)      o povinnostikupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúciodstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlaspodľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informovalv čl. 9 týchto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnejpodstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k)    o okolnostiach, zaktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 9 týchtoobchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho,

l)      o poučení ozodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623Občianskeho zákonníka informoval v čl. 7 týchto obchodných podmienok, ktoré súumiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m)  o existencii apodrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľaprísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak juvýrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii apodmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru aleboposkytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v Reklamačnomporiadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,

n)    o existenciipríslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a ospôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenieinformoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o)    o dĺžke trvaniazmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú nadobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jejplatnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,

p)    o minimálnejdĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnejzmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho,

q)    o povinnostikupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosťpredávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zkúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho,

r)     o funkčnostivrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronickéhoobsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránkeelektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktorésú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

s)     o kompatibiliteelektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie aleboje rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho,

t)      o možnosti apodmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systémualternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systémvyužívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodupredávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené napríslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

u)    o úkonochpotrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal vtýchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránkeelektronického obchodu predávajúceho,

v)    o tom, že kúpnazmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupnápo tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovejstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach,ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodupredávajúceho,

w)  o tom, že jazykomponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnejkatalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodnýchpodmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronickéhoobchodu predávajúceho.

2.6.           Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť oúhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.5. písm. e)týchto obchodných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 2.5.písm. i) týchto obchodných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočnénáklady alebo poplatky uhradiť.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.  Predávajúcije povinný:

a)     dodať na základeobjednávky potvrdenej akceptáciou kupujúcemu tovar v dohodnutommnožstve, kvalite a lehote a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobompotrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b)    zabezpečiť, abydodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c)     bezodkladne pouzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaruposkytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivomnosiči, napríklad prostredníctvom e- mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetkyinformácie uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnejzmluvy.

d)    odovzdaťkupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné naprevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymipredpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňovýdoklad).

3.2.           Predávajúcimá právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodanýtovar.

3.3.           Ak z dôvodu vypredania zásob alebonedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehotedohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo zadohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradnéplnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovaťobjednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúcidoručením e-mailu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť,vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňadoručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávkykupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Vprípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkanépredávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiťod kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jejčasť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časťv lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.            Kupujúci bol predávajúcim oboznámený stým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

4.2.           Kupujúci je povinný:

a)     prevziaťobjednaný a dodaný tovar,

b)    zaplatiťpredávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátanenákladov na doručenie tovaru,

c)     potvrdiť vdodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenejosoby.

4.3.           Kupujúci má právo na dodanie tovaru vmnožstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1.          Tovar, ak nie jedohodnuté inak, je zasielaný na dobierku. Faktúra je zasielaná elektronickouformou zabezpečená elektronickým podpisom a je plnohodnotným dokladom

5.2.           Ak sapredávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinnýdodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnejzmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvejvety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranejlehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote,kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

5.3.          Predávajúci jeoprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty nadodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4.           Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusípresne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímaťv skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj nakvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zariadenia

5.5.          Kupujúci jepovinný prevziať tovar v mieste, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo inýmspôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len Miesto“).Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcimalebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnejzmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len Časový rozsah“).

5.6.          V prípade, akpredávajúci dopraví tovar kupujúcemu na Miesto a v Časovom rozsahu, kupujúci jepovinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorúsplnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísaťprotokol o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osobasplnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiuakceptácie objednávky. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihomdoručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanietovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenoukupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdanítovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.

5.7.          Ak bude potrebnédodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na Mieste a v Časovomrozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpeniaod kúpnej zmluvy neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí Časového rozsahu,vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výškeskutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na Miesto.

5.8.          Kupujúci jepovinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení vprítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaruje zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahua povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. Nazáklade takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúciodmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadoua následne v zmysle Reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru upredávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziaťdodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovarupredávajúcemu znáša predávajúci.

5.9.          Daňovýdoklad s vyčíslením kúpnej ceny s DPH dostane kupujúci e-mailomnajneskôr do 14 dní od doručenia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatýspotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezmevšetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a)     tovaryobjednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihomprevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodávatovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatiaposledného dielu alebo posledného kusu,

c)tovardodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodanéhotovaru.

5.10.     Kupujúcije oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci jepovinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní oddoručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankovýúčet kupujúceho určený kupujúcim.

6. Kúpna cena

6.1.           Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluvemedzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v potvrdení o prijatí objednávky(ďalej len “kúpna cena”). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručeniaobjednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronickéhoobchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemuelektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške,ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy,ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo kplatnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6.2.           Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemukúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp.platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste dodania tovarualebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v zálohovejfaktúre alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatímtovaru.

6.3.           V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemukúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bolacelá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4.           Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemukúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však priprevzatí tovaru.

6.5.           V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemucelú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sanedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci jeoprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

6.6.           Náklady spzáruojené s montážou a vynáškoutovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinnýkupujúcemu poskytnúť.

7. Nadobudnutie vlastníctva aprechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.            Prevzatím tovaru na dohodnutom miesteprechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňadefiníciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm a) Zákona č. 250/2007 Z. z.o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej radyč. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalejlen „Zákon“), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatenímcelej kúpnej ceny za tovar. 

7.2.           Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza nakupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcimprevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiťtovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožníkupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8.     Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1.            Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnejzmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca,dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobualebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnostípredávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci aleboak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivopožadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmitoobchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúcije povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň jepovinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúcehoodstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúciodstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto obchodnýchpodmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu zatovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení odzmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

8.2.          Kupujúci jeoprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 anasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku(ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí službyalebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnomnosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. §3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.3.          Kupujúci má právov rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobomako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahupotrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.4.          Lehota naodstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretiaosoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a)      tovary objednané kupujúcim v jednej objednávkedodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovarpozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia poslednéhodielu alebo posledného kusu,

c)      na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počasvymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

8.5.          Kupujúci môžeodstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatímplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.6.          Odstúpenie odzmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcimpochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inomtrvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchtoobchodných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú,ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr vposledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľapri predaji na diaľku.

8.7.          Odstúpenie odkúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných podmienok musíobsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorýtvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho,číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým mápredávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresukupujúceho.

8.8.          Ak kupujúciodstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluvasúvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie jemožné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovejzmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny zaslužbu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiuslužby.

8.9.          Kupujúci jepovinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňaodstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľaalebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatietovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne aleboprostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchtoobchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný naprepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.10.     Kupujúci jepovinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie,nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

8.11.     Odporúča sa tovarpoistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bezzbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpeníod zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základekúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie apoštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiťkupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred tým, ako muje doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späťpredávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne aleboprostredníctvom ním poverenej osoby.

8.12.     Kupujúci znášanáklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim naprevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sámalebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochranespotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.13.     Kupujúcizodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takéhozaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného nazistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženiehodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o právespotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochranespotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.14.     Predávajúci jepovinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použilkupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobevrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtovanéďalšie poplatky.

8.15.      V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručípredávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sakupujúci uhradiť predávajúcemu:

a)      hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysleust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b)    náklady, ktorévznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením dopôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci jepovinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhradynajviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v časeodstúpenia od kúpnej zmluvy.

8.16.      V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochranespotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorejpredmetom sú:

·        predajtovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobenéhona mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

8.17.      Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných podmienok výslovneneplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. §2 písm. a) Zákona.

9. Záverečnéustanovenia

9.1.    Vprípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmenamusí mať písomnú formu.

9.2.    Zmluvnéstrany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo formee-mailových správ.

9.3.    Na vzťahyneupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanoveniaObčianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode ao zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhuvo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znenízákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

9.4.    Tieto obchodnépodmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

9.5.    Kupujúci budepred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa stýmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a vcelom rozsahu s nimi súhlasí.

Orgándozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č.: 041/ 7632 130
Fax č.: 041/ 7632 139
E-mail: za@soi.sk
Web: www.soi.skwww.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Orgánomalternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je:

  • Slovenská obchodná inšpekcia
  • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
  • Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
  • iný orgán zapísaný do zoznamu vedeného Ministerstvom hospodárska SR.

 

V Krásne nad Kysucou 12. 5. 2020

Doba načítania stránky: 0.0397 s